Deinklang
Counseling, coaching, vertalen, deugden
 
kinderen.jpg

Vrolijke kinderen op een fotocollage. Het zijn niet zomaar kinderen, maar mijn eigen kinderen. 

Mijn beide kinderen hebben een autismespectrumstoornis, maar dat is niet aan ze te zien. Uiterlijk zijn ze net als alle andere kinderen. 

Maar kinderen met ASS denken op een andere manier. Wat weer invloed heeft op het begrijpen van anderen. Wat die ander denkt en voelt en hoe je met de ander moet communiceren.

Kinderen met autisme verwerken de prikkels (bijv. geluiden, geuren, temperaturen) anders, waardoor ze soms overgevoelig kunnen zijn voor sommige prikkels en andere prikkels nauwelijks waarnemen.

Alles wat ze horen, ruiken, proeven of voelen, verwerken ze op een andere manier in hun hersenen. Maar niet alle kinderen met autisme zijn gelijk. Ze hebben ieder hun sterke en zwakke kanten. En niet alle kinderen met autisme hebben een laag IQ. Autisme komt ook voor bij kinderen met een gemiddelde tot hoge intelligentie.

 

Inmiddels zijn de twee dotjes op de fotocollage pubers geworden en gaan ze meer en meer hun eigen weg. De "deugdenopvoeding" die ze van ons hebben gekregen, helpt hen om hun eigen pad te kiezen!

 

Maar waarom nu de titel "Autisme deugt"? Omdat ik mijn kinderen opvoed met behulp van de 5 strategieën van het deugdenproject™.

 

Wil je daar meer over weten?  Ik geef lezingen over autisme en deugden. Neem contact met mij op, dan bespreken we de details. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzzHQ7t7kmA